All about vitality

Meten van therapietrouw

Als we willen weten hoe het met de therapietrouw van een patiënt staat, of als we therapietrouw willen verbeteren, moeten we dit wel eerst objectief kunnen meten.


RAdMAT-NL

Voor het meten van therapietrouw ten aanzien van fysieke activiteit is een meetinstrument ontwikkeld; de Nederlandstalige Rehabilitation Adherence Measure in Athletic Training (RAdMAT-NL).

Met dit meetinstrument kan de zorgverlener 16-items scoren, die gezamenlijk een maat voor therapietrouw vormen. De RAdMAT-NL kan als inventariserend of als evaluerend instrument ingezet worden. De patiënt moet minimaal 54 (van de 64) punten scoren om therapietrouw te zijn. Door de RAdMAT-NL mee te nemen met de reguliere evaluatie kan beoordeeld worden of de therapietrouw verbetert, gelijk gebleven is of mogelijk zelfs verminderd is.

De RAdMAT-NL bestaat uit 2 domeinen:

  • vraag 1-5 en 9-16 gaan over participatie
  • vraag 6-8 gaat over communicatie

 

Mocht de patiënt op één van de domeinen heel laag scoren, dan kan er ook voor gekozen worden om niet therapietrouw in zijn geheel te verbeteren, maar om het gesprek met de patiënt aan te gaan over het betreffende domein. Als een patiënt bijvoorbeeld problemen blijkt te hebben met het uitvoeren van het behandelplan (lage score op domein 1), dan kan de zorgverlener samen met de patiënt kijken naar de oorzaak hiervan en samen een oplossing zoeken om toch het behandelplan te kunnen uitvoeren.

Download de RAdMAT-NL en help jouw patiënt op weg naar betere gezondheidsuitkomsten.


It is all about vitality!