All about vitality

PATCH calculator therapietrouw

Uitleg calculator

1. Gebruik de vragenlijsten om de scores van je patiënt te objectiveren

2. Vul de scores van iedere vragenlijst in de calculator in

3. Het resultaat van de calculator is de waarschijnlijkheid dat jouw patient therapietrouw is.

Afkappunt en advies

Het afkappunt van de calculator ligt op 53.5%

Patiënten met een score van 53,5% zijn therapietrouw en zijn mogelijk in staat tot meer zelfmanagement en hebben minder ondersteuning van een zorgverlener nodig. Het is echter raadzaam om te monitoren of jouw patiënt therapietrouw blijft en de gezondheidsuitkomsten stabiel blijven. Het advies is om iedere drie maanden follow-up metingen uit te voeren. Ten aanzien van meer zelfstandig bewegen kan gedacht worden aan:

  • Zelfstandig bewegen op de fysiotherapie praktijk als hier de faciliteiten voor zijn
  • Zelfstandig thuis bewegen of gebruik maken van regulier sport- en beweegaanbod
  • Online begeleiding in het proces naar meer zelfstandig bewegen.

 

Patiënten met een score van < 53,5% hebben een (hoog) risico dat zij niet therapietrouw zijn. In overleg met jouw patiënt kan naast de huidige interventie een  psychosociale interventie worden ingezet om de therapietrouw te verbeteren.


Disclaimer
PATCH gebruikt een algoritme dat gebaseerd is op informatie van 196 patiënten met COPD in Nederland en België. Het kan echter alleen een "beste schatting" geven van waarschijnlijke uitkomsten op basis van de huidige kennis, en het kan nooit een nauwkeurige voorspelling doen voor een individu. Zorgverleners moeten altijd hun eigen klinische redenering gebruiken en de resultaten in een meer persoonlijke context met de patiënt bespreken.
De theorie achter het model is onderworpen aan een open academische peer review in het International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Het model is intern gevalideerd. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de gebruikte gegevens accuraat zijn, de statistische procedures degelijk en het computeralgoritme robuust.