All about vitality

Therapietrouw

Wat is therapietrouw?

Therapietrouw is de mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn zorgverlener. Therapietrouw bestaat uit een aantal gedragingen:

  • naar afspraken met de zorgverlener gaan
  • het volgen van de voorgeschreven behandeling
  • communiceren met de zorgverlener over belangrijke gezondheidsuitkomsten om zo feedback te krijgen over de gezondheidsactiviteiten die zelfstandig thuis worden uitgevoerd.


Belang van therapietrouw 

De samenleving verandert door een veranderde visie van de overheid, door demografische ontwikkelingen en door een andere visie op gezondheid en vitaliteit. Hierbij verschuift de focus van aandacht voor ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Er wordt van patiënten verwacht dat ze veerkrachtig en zelfredzaam zijn. De patiëntenzorg richt zich niet meer op ‘zorgen voor’, maar op ‘zorgen dat’. Dus in de zorg zal meer de nadruk komen te liggen op het begeleiden en coachen van patiënten; zorgen dat patiënten kunnen omgaan met hun probleem en hen de tools bieden om hun klachten te verbeteren en te zorgen dat zij in de toekomst deze klachten niet opnieuw krijgen (zelfmanagement). Deze actieve rol die van patiënten gevraagd wordt, vraagt om therapietrouw.

Therapietrouw is echter niet zo vanzelfsprekend zoals zorgverleners wel eens denken. Zeker wanneer mensen een chronische aandoening hebben, en dus langdurig een bepaald gedrag (zoals bijvoorbeeld een actieve leefstijl behouden) moeten vertonen, is de kans dat zij niet therapietrouw zijn of blijven heel groot. Dus als zorgverlener ligt hier een belangrijke taak om mensen te helpen met zelfmanagement en daarbij met het therapietrouw blijven aan het gewenste gezondheidsgedrag.

Voor mensen met een chronische obstructieve longziekte (COPD) blijkt therapietrouw door 4 factoren voorspeld te kunnen worden. Dit zijn: depressieve klachten, intentie om te bewegen, MRC dyspnoe score en de patiënt-therapeut relatie (alliance). Als je van jouw patiënt weet hoe het met deze 4 predictoren gesteld is, kan je de waarschijnlijkheid berekenen dat iemand therapietrouw zal zijn.